Close

Enstitü Hakkında

Genel Bilgiler

2547 sayılı Yükseköğreti Kanunu’ nun 24 Aralık 2014 yılında yürülüğe giren Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora programının kabulü ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. 

Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik raştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluk payı bulunan Enstitümüz bünyesinde 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. Enstitümüz, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma ulaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Farmasötik Bilimler doktora programı mezunları farmasötik bilimler alanında araştırmacı ve akademisyen gereksinimi karşılayacak ve bunun yanısıra ilaç, kimya veya kozmetik endüstrisinin eczacılık ile örtüşen alanlarında da hizmet verebileceklerdir.