Close

Programın Amacı

Biyomedikal Bilimler insan sağlığını ve hastalıkları disiplinler arası yaklaşımla inceler. Bu nedenle, programın amacı, sağlıklı ve hasta bireylerin sağlık hizmetleri ile yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik eğitimli insan gücü yetiştirmektir. Bu doğrultuda Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans programının hedefleri öğrenciye lisansüstü düzeyde, alan doğrultusunda gerekli temel ve öncü bilgileri vermek, iyi pratik beceriler kazanmasını sağlamak, araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularında bilimsel araştırma yapmalarına imkân sağlamaktır. Buna ek olarak program, öğrencilerin literatür taramada deneyim kazanmalarını, deney tasarlayıp uygulama becerisi kazanmalarını, hızla gelişen bu alanda bilgilerini sürekli yenilemelerini ve bilimsel yazı yazmayı öğrenmelerine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık sektörü süratle gelişen bir alan olduğu için bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Altınbaş Üniversitesi’nde yer alan bu program ile son yıllarda hızla gelişmekte olan medikal bilim dallarının entegrasyonu yapılarak biyomedikal bilimler alanında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmek hedeflenmiştir.Bu program, diyabet–obezite gibi metabolik hastalıklarda, Alzheimer, depresyon gibi nerödejeneratif hastalıklarda ve kanser gibi çok yaygın görülen hastalıklarda etken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli adımlar atmaktadır. Bu hastalıkların moleküler mekanizmasının anlaşılması ve tanıya yardımcı olacak biyobelirteçlerin belirlenmesi;radyasyon biyolojisi; moleküler, hücresel, doku ve klinik düzeyde medikal görüntüleme; biyosensörler gibi konularda Türk ve dünya bilimine katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Yurt dışında Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans programı çok fazla talep görmektedir ve bu nedenle pek çok üniversitede ve de genellikle Tıp Fakültelerine bağlı olarak bu program bulunmaktadır. Altınbaş Üniversitesi, Biyomedikal Bilimlerde yetiştireceği kaliteli ve rekabetçi mezunları ile ülkemizin yurt dışı ile rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacaktır.

Bahar dönemi için mülakat tarihi 23.01.2018’dir.