Close

Yüksek Lisans Doktora Başvuru

Online Başvuru :

Başvurmak istediğiniz program tercihiniz ve program başvurusunun değerlendirilmesinde faydalanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olan bilgilerinizi içeren linkte yer alan online  ön kayıt başvurusunun 'nun kapsamlı ve doğru olarak doldurulması başvuru değerlendirme sürecine olumlu yansıyacaktır.

Online ön kayıt formunu doldurduktan sonra; başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir.

 

2018-2019 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2018-2019 Güz Yarıyılı

01 Ekim 2018

04 Ocak 2019

Ders Ekleme ve Çıkartma

01 Ekim 2018

05 Ekim 2018

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

07 Aralık 2018

Derslerin Kesilmesi

 

04 Ocak 2019

Dönem Sonu Sınavları

07 Ocak 2019

18 Ocak 2019

 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2018-2019 Bahar  Yarıyılı

11 Şubat 2019

17 Mayıs 2019

Ders Ekleme ve Çıkartma

18 Şubat 2019

22 Şubat 2019

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

26 Nisan 2019

Derslerin Kesilmesi

 

17 Mayıs 2019

Dönem Sonu Sınavları

20 Mayıs 2019

02 Haziran 2019

Yüksek Lisans Programları

 

 • Tezli/Tezsiz Bilişim Teknolojileri (TR- EN)
 • Tezli-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (TR-EN)
 • Tezli/Tezsiz Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (TR-EN)
 • Tezli/Tezsiz Makine Mühendisliği (EN)

Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili  puan türünden yüksek lisans programlar için en az 55 puan ve üstü almak”(Yeterli ALES puanına sahip olmayanlar "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır). ALES taban puanı olan 55'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 450, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 500, ALES taban puanı olan 55'e karşılık GRE eşdeğer taban puanının sayısal 610, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GRE eşdeğer taban puanı sayısal 685'dir.
 • Ön kayıt formundaki bilgileri güncel ve doğru olarak doldurmak,
 • İngilizce programlara başvuruda ÜDS/KPDS sınavlarından 55  veya üstü veya aşağıdaki yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.

 

KPDS/ÜDS

55

TOEFL IBT

66

TOEFL CBT

184-186

TOEFL PBT

514-516

 

 • İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak.

 

Kayıt için gerekli belgeler

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • *PDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya  Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (Tıklayınız)
 • Askerlik durum beyanı (Erkek Adaylar İçin)

 *Sadece ingilizce programına başvuracak adaylar.

Doktora Programı

 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (TR-ING)


Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

 • İlgili bir alanda lisans veya yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş olmak.
 • Yüksek Lisans Derecesiyle  başvuracak adayların ALES sınavında ilgili puan türünde  en az 55  puan almış olması, Lisans derecesiyle başvuracak adayların ALES sınavında ilgili puan türünde en az 80 puan almış olması ve Lisans not ortalamasının 3.00 olması, KPDS , ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu veya Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından birinden en az yüzde 55 almış olmak veya Üniversite tarafından verilen İngilizce yeterlilik sınavından en az yüzde 55 almış olmak. 

KPDS/ÜDS

55

TOEFL IBT

66

TOEFL CBT

184-186

TOEFL PBT

514-516

Kayıt için gerekli belgeler 

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • *Onaylı Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • *Onaylı Yüksek Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • Lisans Transkripti
 • **Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
 • **Yüksek Lisans Transkripti
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • ***İngilizce programlar için KPDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi  
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (Forma ulaşmak için (tıklayınız)
 • Erkek adaylar için Askerlik durum beyanı

*    Sadece Yurtdışındaki bir eğitim kurumundan mezun adaylar

**  Sadece Yüksek Lisans Mezunu Adaylar

***Sadece İngilizce program tercihinde bulunacak adaylar