Close

Yüksek Lisans Programı

1)     Teknik yeterlilik:  Akademik yaşamda, özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir kariyer için gerekli İnşaat mühendisliği bilgilerine sahip olma, ilgili matematik ve fen konularında güçlü bir alt yapıya sahip olma, yeni bir endüstriyel ürün geliştirme için gerekli araştırma becerisine sahip olma,  üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerini  analiz edebilme, tasarlayabilme, geliştirebilme, bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözümüne yönelik etkin kararlar alabilme ve bu kararları sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygulayabilme.

2)     İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlayıp sunabilme.

3)     Takım çalışması ve liderlik:Bağımsız, disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde grup liderliği yapabilme becerilerine sahip olma.

4)     Sürekli gelişim:Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, yenilikleri izleyebilme ve kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanma.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunu aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatılır:

1)İnşaat Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi

2) Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi

3) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve özgün fikir, yöntem , sistem,  süreç ve çözümler tasarlayabilme becerisi

4)Bireysel ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme, liderlik yapabilme ve ekip üyeleriyle etkin yardımlaşabilme becerisi

5)İnşaat mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun modern yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi

6)Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanabilme becerisi

7)Evrensel ve mesleki  etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi

8)İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre, güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanma becerisi  

9)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

10)Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik yenilikleri ve terminolojiyi  takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi becerisi

 İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi    

Program Eğitsel Amaçları                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

1)        Teknik yeterlilik:  Akademik yaşamda, özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir kariyer için gerekli İnşaat mühendisliği bilgilerine

sahip olma, ilgili matematik ve fen konularında güçlü bir alt yapıya sahip olma, yeni bir endüstriyel ürün geliştirme için gerekli

araştırma becerisine sahip olma,  üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerini  analiz edebilme, tasarlayabilme,

geliştirebilme, bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözümüne yönelik etkin kararlar alabilme ve bu kararları sosyal,

çevresel ve etik sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygulayabilme.

 

2)     İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edip etkin ve anlaşılır

bir biçimde çözüm önerileri sağlayıp sunabilme.

3)     Takım çalışması ve liderlik:Bağımsız, disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde grup liderliği

yapabilme becerilerine sahip olma.

4)     SSürekli gelişim: Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, yenilikleri izleyebilme ve kendini sürekli

geliştirebilme yeteneğini kazanma.

1)       İnşaat Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi

 

x

x

x

 

2)     Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi

 

x

x

x

 

3)     Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve özgün fikir, yöntem, sistem, süreç ve çözümler tasarlayabilme becerisi

 

x

x

x

x

4)     Bireysel ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme,   liderlik yapabilme ve   ekip üyeleriyle etkin yardımlaşabilme becerisi

 

x

x

 

5)     İnşaat mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun modern yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi

x

x

x

x

6)     Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanabilme becerisi

 

x

 

 

x

7)     Evrensel ve mesleki  etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi

 

x

x

 

x

8)     İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre,  güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanma becerisi  

 

 

x

x

x

9)     Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

 

x

 

x

10)  Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik yenilikleri ve terminolojiyi  takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi becerisi

 

 

x

 

x

11)  İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık becerisi     

 

 

x

x

x