Close

Yüksek Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, farklı alanlardan gelen öğrencilerin işletmelerin karşılaştığı problemlerin çözümü, stratejik ve operasyonel kararlarının verilmesi sürecine ilişkin ana kavramları öğrenmesi amacıyla tasarlanmıştır,

1)      Temel mühendislik eğitimi almış öğrencilerin disiplinler arası bilgilerle donatılması,

2)      Farklı alanlardan gelen öğrencilerin işletmelerin güncel sorunlarının çözümü için gerekli kavram ve becerileri kazanması,

3)      Ülkemiz içinde iş olanakları sağlayacak işletmelerin tasarlanması ve iyileştirilmesi sürecine katkı sağlayacak nitelikli uzmanların yetiştirilmesi,

4)      Öğrencilerin kendi uzmanlıkları çerçevesinde kuram ve kılgı alanlarında görev alarak bilimsel ve eleştirel çözümler üretecek yetkinliğe ulaştırılması,

5)      Ulusal ve uluslararası platformda bilimsel ve çağdaş gelişmeleri takip edecek niteliklerin kazandırılması.

Program Öğrenme Çıktıları

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1)      Lisans düzeyinde aldığı kuramsal ve olgusal temel bilgileri bu program çerçevesinde geliştirir.

2)      Temel bilim alanındaki disiplinler arası çalışmalarda kazandığı uzmanlık çerçevesinde yeni yaklaşımları uygulayabilir.

3)      Yaşam boyu eğitimi kişisel gelişiminin bir parçası haline getirebilir.

4)      Alanına ilişkin olarak tanımlanmış bir endüstri mühendisliği problemine kazandığı yeni bilgiler ışığında çözüm yöntemi geliştirebilir ve sonuçlandırabilir.

5)      Ulusal ve uluslararası platformda bu alanda uzmanlaşmış bir meslek insanı olarak görev alabilir.

6)      Alanına ilişkin bilgileri diğer alanlara dair bilgilerle birleştirebilir ve bu uzmanlık bağlamında yorumlayabilir.

7)      Kuramsal ve olgusal bilgi birikimini mesleki uygulamada kullanacak yetkinliğe sahiptir.

8)      Ülkedeki işletme problemlerinin çözümü bağlamındaki yaklaşımlara ve uygulamadaki ilişkiler ve/veya çelişkilere eleştirel yorumlar getirebilir.

9)      Bir akademik araştırmayı kendi başına tamamlayabilir, öğrendiği bir yöntemi ortaya konan problem bağlamında yeniden yorumlayabilir ve kendi uzmanlık alanının verileri bağlamında sonuca ulaştırabilir.

10)  Bilişsel ve uygulamalı beceriler edinmiştir,

11)  Öğrenme, bağımsız çalışabilme, ortak projelerde yer alabilme ve iletişim konularında yetkinlik kazanmıştır.