Close

Yüksek Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programının amacı aşağıdaki profile sahip mezunlar yetiştirmektir:

 1. Uzmanlık alanında teknik yeterlilik:  Akademik yaşamda, özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir kariyer için uzmanlaştığı alanda gerekli mimarlık bilgilerine sahip olma, ilgili kuram ve pratik konularında güçlü bir alt yapıya sahip olma, gerekli araştırma becerisine sahip olma, tasarım problemlerini analiz edebilme, çözüm geliştirebilme, süreçte karşılaşılan sorunları belirleyip çözümüne yönelik etkin kararlar alabilme ve bu kararları sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygulayabilme.
 2. İletişim Becerileri ile ilgili yeterlilikler: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlayıp sunabilme.
 3. Takım çalışması ve liderlik:Bağımsız, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde grup liderliği yapabilme becerilerine sahip olma.
 4. Sürekli gelişim: Mimarlık alanında bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, yenilikleri izleyebilme ve kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanma.

PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI / PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

1. Uzmanlık alanında teknik yeterlilik

 

2. İletişim Becerileri ile ilgili yeterlilikler

3. Takım çalışması ve liderlik

4. Sürekli gelişim

 1. Mimarlık konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi

X

 

 

X

 1.      Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi

 

 

 

 

 1.                Mimarlık alanında tasarım problemini ortaya koyabilme, veri toplama, analiz etme, çözüm geliştirebilme ve uygulamaya aktarma becerisi

X

X

X

X

 1.                Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve özgün fikir, yöntem , sistem,  süreç ve çözümler tasarlayabilme becerisi

X

 

 

X

 1.                Bireysel ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme,   liderlik yapabilme ve   ekip üyeleriyle etkin yardımlaşabilme becerisi

 

 

X

 

 1.                Mimarlık alanında problemleri belirleyebilme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun güncel yöntemler ile modelleme ve üretim tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi

X

 

 

X

 1.                Evrensel ve mesleki  etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi

X

 

X

 

 1.                Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

X

 

 

X

 1.                Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik yenilikleri ve terminolojiyi  takip edebilecek düzeyde dil bilgisi becerisi

X

X

 

X

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı mezunu aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatılır:

 

 1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Mimarlık alanında tasarım problemini ortaya koyabilme, veri toplama, analiz etme, çözüm geliştirebilme ve uygulamaya aktarma becerisi
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve özgün fikir, yöntem, sistem,  süreç ve çözümler tasarlayabilme becerisi
 4. Bireysel ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme,   liderlik yapabilme ve  ekip üyeleriyle etkin yardımlaşabilme becerisi
 5. Mimarlık alanında problemleri belirleyebilme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun güncel yöntemler ile modelleme ve üretim tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi
 6. Mimarlık ile ilgili bilişim teknolojilerini ve geleceğe yönelik tasarım yöntemlerinin gelişimlerini takip edebilme becerisi
 7. Evrensel ve mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi