Close

Ders Programı

Tezli Yüksek lisans programından mezun olacak öğrencinin toplam 120 AKTS’yi tamamlamış olması gerekir. 40 AKTS değerindeki zorunlu ve seçmeli dersler ile 80 AKTS değerindeki tez çalışması başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır. 

 

CVE 501           İleri Mühendislik Matematiği                                                      (3-0)   8 AKTS

CVE 502           Mühendislikte Sayısal Yöntemler                                                 (3-0)   8 AKTS

CVE                 Seçmeli Ders                                                                                   (3-0)   8 AKTS

CVE                  Seçmeli Ders                                                                                 (3-0)   8 AKTS

CVE                  Seçmeli Ders                                                                                 (3-0)   8 AKTS

CVE                 Seçmeli Ders                                                                                 (3-0)   8 AKTS

CVE                 Seçmeli Ders                                                                                 (3-0)   8 AKTS

CVE 597           Seminer ve Bilimsel Araştırma Tekniği                                        (3-0)    4 AKTS

CVE 599           Yüksek Lisans Tezi                                                                                     60  AKTS

 

 

                                                                                                                              TOPLAM 120 AKTS