Close

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

İşletmelerin, bireylerin başarısı ve verimliliği bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarıyla doğru orantılıdır. Bu ifade ışığında  bireyleri ve işletmeleri bilişim teknolojileri konularında eğiterek; hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline dönüştürmek programımızın ana felsefesini ortaya koymaktadır. Programımız, bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artıran, iş dünyasına değer katan, üstün nitelikli bireyleri endüstriyel ve profesyonel anlamda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.