Close

Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip elektrik ve bilgisayar yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

 • Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında ileri düzey teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri
 • İleri düzey bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri
 • Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci
 • Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri
 • Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1) Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2) Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
3) Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
4) Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi
5) Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
6) Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi
7) Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

                     Program Eğitsel Amaçları               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

 1.       Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarındaki araştırmalarda ileri düzey teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri

 

 1.       İleri düzey bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri

 

 1.       Araştırmalarda bağımsız, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri

 

 1.       Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme

 

 1.         Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri

 

X

X

 

 

 1.         Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

 

X

X

X

X

 1.         Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

 

X

X

 

X

 1.         Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi

 

 

X

X

 

 1.         Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

 

X

X

 

X

 1.         Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi

 

 

X

X

X

 1.         Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

 

X

X

 

X

 1.         Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında ileri düzey bilgisine sahip olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi

 

X

 

X