Close

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı, yürüteceği ileri düzeyde araştırma odaklı eğitim, üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, endüstri ve topluma hizmet ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir akademik birim olmak üzere tasarlanmıştır.Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programında yeni bilgi üreten, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmeyi kendisine hedef olarak benimseyen, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunan,  küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlanan bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanarak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üreterek  insanlığa hizmet etmesi amaçlanmaktadır.