Close

Program Tanımı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Alt Uzmanlık Alanları ve Dersleri

Tezli-Türkçe Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programının alt uzmanlık alanları ve her alt uzmanlık alanı için temel ve seçmeli alan dersleri aşağıdadır:

1. Sinyal İşleme ve İletişim

Temel Dersler

EBM 

531

İleri Sayısal İşaret İşleme 

(3-0)5

EBM 

530

Rassal Süreçler 

(3-0)5

Alan Dersleri (16 ders )

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5 

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

523

Kriptografi  

(3-0)5

EBM 

532

Uyarlamalı İşaret İşleme 

(3-0)5

EBM 

533

Bilişim Kuramı ve Kodlama 

(3-0)5

EBM 

534

Kestirim Kuramı 

(3-0)5

EBM

536

Bilgisayarla Ses İşleme 

(3-0)5

EBM 

537

Görüntü İşleme 

(3-0)5

EBM        

538

Spektral Kestirim                                                                                      

(3-0)5

EBM 

540

Sayısal İletişim 

(3-0)5

EBM 

541

Gezgin İletişim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

542

Telsiz İletişim 

(3-0)5

EBM 

543

İletişim Ağları  

(3-0)5

EBM 

544

Telsiz Ağlar  

(3-0)5

EBM  

585

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

2. Kontrol Sistemleri ve Robotik

Temel Dersler

EBM 

550

Doğrusal Sistem Kuramı  

(3-0)5

EBM 

551

Robotik

(3-0)5

Alan Dersleri (14 ders )

EBM

500

Mühendislik için İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

503

Optimizasyon Yöntemleri I 

(3-0)5

EBM 

504

Optimizasyon Yöntemleri II 

(3-0)5

EBM 

525

İleri Yapay Zeka 

(3-0)5

EBM 

526

Örüntü Tanıma 

(3-0)5

EBM 

527

Bilgisayarla Görme 

(3-0)5

EBM 

528

Makine Öğrenmesi 

(3-0)5

EBM 

530

Rassal Süreçler 

(3-0)5

EBM 

534

Kestirim Kuramı 

(3-0)5

EBM 

535

Yapay Sinir Ağları 

(3-0)5

EBM 

552

Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

553

Gürbüz Denetim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

554

Uyarlanır Denetim Sistemleri 

(3-0)5

3. Bilgisayar Ağları

Temel Dersler

EBM

580

İleri Bilgisayar Ağları                                                                                

(3-0)5

EBM

583

Ağların Akış  Analizi                                                                                  

(3-0)5

Alan Dersleri (11 ders )

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

517

İleri Ağ Programlama 

(3-0)5

EBM 

518

Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı 

(3-0)5

EBM 

523

Kriptografi

(3-0)5

EBM 

530

Rassal Süreçler 

(3-0)5

EBM 

543

İletişim Ağları  

(3-0)5

EBM 

544

Telsiz Ağlar  

(3-0)5

EBM 

582

Kuyruk Kuramı 

(3-0)5

EBM

584

Çizelgeleme

(3-0)5

4. Yazılım Mühendisliği

Temel Dersler

EBM

511

İleri Yazılım Mühendisliği 

(3-0)5

EBM

513

İleri Algoritmalar 

(3-0)5

Alan Dersleri (9 ders )

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

510

İleri Bilgisayar Mimarileri 

(3-0)5

EBM 

512

Yazılım Süreçleri 

(3-0)5

EBM 

514

Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı 

(3-0)5

EBM 

519

İleri İşletim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

520

Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular 

(3-0)5

EBM 

521

Hata Toleranslı Hesaplama 

(3-0)5

EBM 

522

Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi 

(3-0)5

EBM 

524

İleri Bilgisayar Grafiği 

(3-0)5

5. Akıllı Sistemler

Temel Dersler

EBM 

525

İleri Yapay Zeka 

(3-0)5

EBM 

528

Makine Öğrenmesi 

(3-0)5

Alan Dersleri (14 ders )

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

503

Optimizasyon Yöntemleri I 

(3-0)5

EBM 

504

Optimizasyon Yöntemleri II 

(3-0)5

EBM

513

İleri Algoritmalar 

(3-0)5

EBM 

515

İleri Veritabanı Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

516

Veri Madenciliği 

(3-0)5

EBM 

526

Örüntü Tanıma 

(3-0)5

EBM 

527

Bilgisayarla Görme 

(3-0)5

EBM 

529

İleri Doğal Dil İşleme 

(3-0)5

EBM 

535

Yapay Sinir Ağları 

(3-0)5

EBM 

551

Robotik

(3-0)5

EBM

585

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

 6. Bilgisayar Mühendisliği

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

503

Optimizasyon Yöntemleri I 

(3-0)5

EBM 

504

Optimizasyon Yöntemleri II 

(3-0)5

EBM 

510

İleri Bilgisayar Mimarileri 

(3-0)5

EBM

511

İleri Yazılım Mühendisliği 

(3-0)5

EBM 

512

Yazılım Süreçleri 

(3-0)5

EBM

513

İleri Algoritmalar 

(3-0)5

EBM 

514

Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı 

(3-0)5

EBM 

515

İleri Veritabanı Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

516

Veri Madenciliği 

(3-0)5

EBM 

517

İleri Ağ Programlama 

(3-0)5

EBM 

518

Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı 

(3-0)5

EBM 

519

İleri İşletim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

520

Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular 

(3-0)5

EBM 

521

Hata Toleranslı Hesaplama 

(3-0)5

EBM 

522

Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi 

(3-0)5

EBM 

523

Kriptografi

(3-0)5

EBM 

524

İleri Bilgisayar Grafiği 

(3-0)5

EBM 

526

Örüntü Tanıma 

(3-0)5

EBM 

527

Bilgisayarla Görme 

(3-0)5

EBM 

528

Makine Öğrenmesi 

(3-0)5

EBM 

529

İleri Doğal Dil İşleme 

(3-0)5

EBM 

535

Yapay Sinir Ağları 

(3-0)5

EBM

536

Bilgisayarla Ses İşleme 

(3-0)5

EBM 

537

Görüntü İşleme 

(3-0)5

EBM 

580

İleri Bilgisayar Ağları

(3-0)5

EBM 

581

Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

EBM 

582

Kuyruk Kuramı

(3-0)5

EBM 

583

Ağların Akış Analizi                                                                                  

(3-0)5

EBM

584

Çizelgeleme

(3-0)5

EBM

585

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

EBM 

586

Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş 

(3-0)5

EBM 

587

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 

(3-0)5

 7. Elektrik Elektronik Mühendisliği

EBM

500

Mühendislik İçin İleri Matematik

(3-0)5

EBM 

501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları 

(3-0)5

EBM 

503

Optimizasyon Yöntemleri I 

(3-0)5

EBM 

504

Optimizasyon Yöntemleri II 

(3-0)5

EBM 

530

Rassal Süreçler 

(3-0)5

EBM 

531

İleri Sayısal İşaret İşleme 

(3-0)5

EBM 

532

Uyarlamalı İşaret İşleme 

(3-0)5

EBM 

533

Bilişim Kuramı ve Kodlama 

(3-0)5

EBM 

534

Kestirim Kuramı 

(3-0)5

EBM

536

Bilgisayarla Ses İşleme 

(3-0)5

EBM 

537

Görüntü İşleme 

(3-0)5

EBM        

538

Spektral Kestirim                                                                                      

(3-0)5

EBM        

540

Sayısal İletişim

(3-0)5

EBM 

541

Gezgin İletişim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

542

Telsiz İletişim 

(3-0)5

EBM 

543

İletişim Ağları  

(3-0)5

EBM 

544

Telsiz Ağlar  

(3-0)5

EBM 

550

Doğrusal Sistem Kuramı  

(3-0)5

EBM 

551

Robotik

(3-0)5

EBM 

552

Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

553

Gürbüz Denetim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

554

Uyarlanır Denetim Sistemleri 

(3-0)5

EBM 

560

İleri Mikrodalga Devre Tasarımı

(3-0)5

EBM 

562

Mikrodalga Kuvvetlendiricileri

(3-0)5

EBM

581

Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

EBM 

582

Kuyruk Kuramı

(3-0)5

EBM 

580

İleri Bilgisayar Ağları

(3-0)5

EBM 

581

Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

EBM 

582

Kuyruk Kuramı

(3-0)5

EBM 

583

Ağların Akış Analizi                                                                                  

(3-0)5

EBM

584

Çizelgeleme

(3-0)5

EBM

585

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

EBM 

586

Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş 

(3-0)5

EBM 

587

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 

(3-0)5

 

Konusuna göre alan dersi sayılabilecek dersler:

EBM 

591

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

(3-0)5

EBM 

592

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

(3-0)5

 

Zorunlu dersler:

EBM 

681

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I

(2-0)5

EBM 

682

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II

(2-0)5

EBM 

690

Yeterlilik Sınavı                       

(18-0)30

EBM 

698

Tez Önerisi

(6-4)20

EBM 

699

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi             

(0-0)150

 

Doktora programı alt uzmanlık alanları ders yükümlülükleri:

Doktora programında alt uzmanlık alanlarında alınacak 7 dersin (seminer hariç) aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

-  Eğer öğrencinin seçtiği uzmanlık alanında belirlenmiş temel dersler varsa bu derslerden en az bir temel ders alınmalıdır.

-  Uzmanlık alanı derslerinden en az dört ders alınmalıdır (temel dersi olan uzmanlık alanlarında temel ders dahil).

-  EBM programı dışından üniversitenin açtığı diğer lisansüstü programlardan en fazla 2 ders alınabilir. Bunlardan en fazla biri Fen Bilimleri Enstitüsü programları dışından alınabilir.

-  Bir temel ders ya da eşdeğeri öğrencinin yüksek lisans çalışması sırasında alınmış ise o ders yukarıdaki koşulları sağlamak için saydırılabilir, ancak programın toplam yedi ders koşulunu sağlamak için yerine başka bir ders alınması zorunludur.

Doktora Yeterlik Sınavı

-  Doktora yeterlik sınavında öğrencinin uzmanlık alanına bağlı olarak doktora yeterlik komisyonunun belirleyeceği dört uzmanlık alanı dersinden soru sorulacaktır.

-  Sınavda en az üç sorunun doğru cevaplanmış olması beklenmektedir.

Ders Programı

Ders kodu

Ders adı

Kredisi (AKTS)

EBM 681

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

EBM 693

Yeterlilik Sınavı

30

EBM 698

Tez Önerisi

20

EBM 699

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi

150

Toplam

240

(1)   Alan Seçmeli Dersleri EBM kodlu derslerdir.

(2)   Tamamlayıcı Seçmeli Dersler EBM kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından dersler alınabilir. Enstitü dışından sadece bir tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

(3)   Alan Seçmeli Derslerden en az dört tanesi belirli bir alt uzmanlık alanından seçilerek ve Doktora Tezi bu alt uzmanlık alanında yapılarak uzmanlaşma sağlanabilir. Uzmanlaşma (alt uzmanlık) alanları aşağıda belirtilmiş olup bunlara ileride yenileri eklenebilecektir:

-Sinyal İşleme ve Haberleşme

-Kontrol Sistemleri ve Robotik

-Bilgisayar Ağları

-Yazılım Mühendisliği

-Akıllı Sistemler

-Elektrik Elektronik Mühendisliği

-Bilgisayar Mühendisliği

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

ISL 501, ISL 502, ISL 503, ISL 511, ISL 514, ISL 518,  ISL 521, ISL 523, ISL 534,ISL 541, ISL 542, ISL 544, ISL 552, ISL 561, ISL 568, ISL 571, ISL 572, ISL 574, ISL 577, ISL 581, ISL 582, ISL 583, ISL 671, ISL 673.

Ders Programı

Ders kodu

Ders adı

Kredisi (AKTS)

EBM 681

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I

5

EBM 682

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II

5

EBM

1. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

2. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

3. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

4. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

5. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

6. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

7. Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

8. Alan Seçmeli Dersi

5

 

1. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

2. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

3. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

4. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

5. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

6. Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

EBM 693

Yeterlilik Sınavı

30

EBM 698

Tez Önerisi

20

EBM 699

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi

150

Toplam

280

(1)Alan Seçmeli Dersleri EBM kodlu derslerdir.

(2)Tamamlayıcı Seçmeli Dersler EBM kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından dersler alınabilir. Enstitü dışından sadece iki tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

(3)Alan Seçmeli Derslerden en az dört tanesi belirli bir alt uzmanlık alanından seçilerek ve Doktora Tezi bu alt uzmanlık alanında yapılarak uzmanlaşma sağlanabilir. Uzmanlaşma (alt uzmanlık) alanları aşağıda belirtilmiş olup bunlara ileride yenileri eklenebilecektir:

-          Sinyal İşleme ve Haberleşme

-          Kontrol Sistemleri ve Robotik

-          Bilgisayar Ağları

-          Yazılım Mühendisliği

-          Akıllı Sistemler

-          Elektrik Elektronik Mühendisliği

-          Bilgisayar Mühendisliği

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

ISL 501, ISL 502, ISL 503, ISL 511, ISL 514, ISL 518,  ISL 521, ISL 523, ISL 534,ISL 541, ISL 542, ISL 544, ISL 552, ISL 561, ISL 568, ISL 571, ISL 572, ISL 574, ISL 577, ISL 581, ISL 582, ISL 583, ISL 671, ISL 673

EBM 500 Mühendislik İçin Matematik (3-0)5
EBM  501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları  (3-0)5
EBM  502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları  (3-0)5
EBM  503 Optimizasyon Yöntemleri I  (3-0)5
EBM  504 Optimizasyon Yöntemleri II  (3-0)5
EBM  510 İleri Bilgisayar Mimarileri  (3-0)5
EBM 511 İleri Yazılım Mühendisliği  (3-0)5
EBM  512 Yazılım Süreçleri  (3-0)5
EBM 513 İleri Algoritmalar  (3-0)5
EBM  514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı  (3-0)5
EBM  515 İleri Veritabanı Sistemleri  (3-0)5
EBM  516 Veri Madenciliği  (3-0)5
EBM  517 İleri Ağ Programlama  (3-0)5
EBM  518 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı  (3-0)5
EBM  519 İleri İşletim Sistemleri  (3-0)5
EBM  520 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular  (3-0)5
EBM  521 Hata Toleranslı Hesaplama  (3-0)5
EBM  522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi  (3-0)5
EBM  523 Kriptografi   (3-0)5
EBM  524 İleri Bilgisayar Grafiği  (3-0)5
EBM  525 İleri Yapay Zeka  (3-0)5
EBM  526 Örüntü Tanıma  (3-0)5
EBM  527 Bilgisayarla Görme  (3-0)5
EBM  528 Makine Öğrenmesi  (3-0)5
EBM  529 İleri Doğal Dil İşleme  (3-0)5
EBM  530 Rassal Süreçler  (3-0)5
EBM  531 İleri Sayısal İşaret İşleme  (3-0)5
EBM  532 Uyarlamalı İşaret İşleme  (3-0)5
EBM  533 Bilişim Kuramı ve Kodlama   (3-0)5
EBM  534 Kestirim Kuramı  (3-0)5
EBM  535 Yapay Sinir Ağları  (3-0)5
EBM 536 Bilgisayarla Ses İşleme  (3-0)5
EBM  537 Görüntü İşleme  (3-0)5
EBM 538 İzgesel Kestirim (3-0)5
EBM  540 Sayısal İletişim  (3-0)5
EBM  541 Gezgin İletişim Sistemleri  (3-0)5
EBM  542 Telsiz İletişim  (3-0)5
EBM  543 İletişim Ağları   (3-0)5
EBM  544 Telsiz Ağlar   (3-0)5
EBM  550 Doğrusal Sistem Kuramı   (3-0)5
EBM  551 Robotik  (3-0)5
EBM  552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri  (3-0)5
EBM  553 Gürbüz Denetim Sistemleri  (3-0)5
EBM  554 Uyarlanır Denetim Sistemleri  (3-0)5
EBM  560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı  (3-0)5
EBM  562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri  (3-0)5
EBM 580 İleri Bilgisayar Ağları (3-0)5
EBM  581 Sistem Benzetimi ve Analizi  (3-0)5
EBM  582 Kuyruk Kuramı  (3-0)5
EBM     583 Ağların Akış Analizi                                                                                         (3-0)5
EBM    584 Çizelgeleme (3-0)5
EBM     585 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
EBM  586 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş  (3-0)5
EBM  587 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  (3-0)5
EBM  591 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I  (3-0)5
EBM  592 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II  (3-0)5
EBM  681 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I                                               (2-0)5
EBM  682 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II (2-0)5
EBM      690 Yeterlilik Sınavı                         (18-0)30
EBM    698 Tez  Önerisi  (6-4)20
EBM  699 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi      (0-0)150