Close

Doktora Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip elektrik ve bilgisayar yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

1) Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında doktora düzeyinde teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri
2) Doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri
3) Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci
4) Bağımsız yaratıcı olacak düzeyde çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri
5) Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme

Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1) Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2) Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
3) Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
4) Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
5) Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
6) Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi
7) Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi
8) Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi

                     Program Eğitsel Amaçları               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

 1.        Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında doktora düzeyinde teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri       

 

 1.        Doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri

 

 

 1.        Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci

 

 1.        Bağımsız yaratıcı olacak düzeyde çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri

 

 1.        Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme

 

1.        Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri

 

X

X

 

 

X

 1.         Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

 

X

X

X

X

X

 1.         Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme  becerisi

 

X

X

 

 

X

 1.         Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi

 

 

X

X

X

 

 1.         Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

 

X

X

X

 

X

 1.         Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi

 

 

X

 

X

X

 1.         Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

 

X

X

X

 

X

 1.         Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi

 

 

X

 

X

X