Close

Müdürün Mesajı

İSTANBUL ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-2016 Akademik Yıl Bahar Dönemi ile birlikte çalışmalarına başlamıştır.

Merkezin amaçları;

-Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek,

-E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

-Kamu ve özel sektör kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının gereksinim duyduğu ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, eğitim sistemlerinin geliştirilmelerine katkıda bulunmak

-Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak, akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak,

-Örgün öğretimin sınırlılığını gidererek, yükseköğretimin daha geniş öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak, teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,

-Evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

 

Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretimde yürütülen birinci ve ikinci öğretim programlarından; ön lisans, lisans, yüksek lisans programlarında her dönem derslerin %30’u uzaktan eğitim yoluyla verilebilmektedir. Uzaktan eğitim ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı iletişim içinde olduğu dersler, bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde yürütülebilmektedir.

Uzaktan Eğitim yolu ile her dönem derslerin %30’unu aşmayacak şekilde verilmesi; sınıf planlamasında avantaj sağlamakla birlikte, ara sınavların elektronik ortamda, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yürütülmesine olanak tanımaktadır. Sistem üzerinden, derse katılan öğrencilerin devam durumu yoklama ile alınabilmekte, ders anlatımı sırasında öğrenciler sohbet bölümünden hem öğretim üyesi ve hem diğer katılımcılar ile iletişim kurabilmekte, söz hakkı isteme bölümünü kullanarak öğretim üyesinin sorduğu soruya yanıtı web kamera, mikrofon aracılığı ile verebilmektedir