Close

TOKAMER Hakkında

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TOKAMER)

Altınbaş Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi (TOKAMER), ülkemizde ve dünyada kadınların eğitimi, ekonomik, siyasal, sosyal ve yasal hakları ile toplumsal cinsiyet konularında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yapmak, akademik ve sosyal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması için çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak, gerek bilimsel araştırmalar gerekse kamuoyunda farkındalık sağlama çalışmaları için yurt içindeki ve dışındaki diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak bu araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’nin de taraf olduğu 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi’nde vurgulandığı üzere; toplumsal yaşamın hemen her kesiminde farklı bir boyut ya da biçimde ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırı gibi eylemlerin sebebi olarak en temelde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik olgusu yer almakta ve söz konusu eylemler çoğu zaman birtakım sebepler yüzünden gün yüzüne çıkamamaktadır.  Özellikle iş yerleri ve okullar gibi kişilerin günün önemli bir bölümünü beraber geçirmek zorunda oldukları ve aralarında hiyerarşik bir ilişkinin yer aldığı ortamlarda cinsel taciz veya saldırı gibi eylemlerin işlenmeleri kolaylaşırken, hiyerarşi sebebiyle cinsel tacize ya da cinsel saldırıya uğrayanların maruz kaldıkları bu haksızlığı dile getirebilmeleri de her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle toplumda derin bir yara halini almış olan cinsel saldırı ve cinsel taciz açısından farkındalık yaratmak, mağdurların kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlamak, ayrıca söz konusu eylemlerin gerçekleşmesini önleyici faaliyetler yürütmek ve gerçekleşmesi halinde de etkili bir yaptırım sistemi benimsemek oldukça önemli ve zaruri hale gelmiştir.

 Altınbaş Üniversitesi TOKAMER olarak üniversitemiz bünyesinde “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi” ile ilgili politika belgesini imzalamış, yeni bir birim kurmuş, bu birime bağlı olarak her fakültede konuyla ilgili alt birimler oluşturarak konuyla ilgili idari, akademik ve eğitsel görev ve yetkiler tanımıştır. Bu kapsamda, kuruluşundan beri benimsediği özgür ve akla dayalı eğitim sistemini devam ettirmek ve üniversite çatısı altında yer alan tüm bireylerin de gerek akademik gerekse maddi ve manevi gelişimlerini sağlamak amaçlarıyla; her türlü baskı, şiddet, tehdit, cinsel taciz ve cinsel saldırı gibi eylemleri önlemeyi, bu tür eylemlerin gerçekleşmesi halinde ise resmi makamlar ile gecikmeksizin irtibat kurmayı ve söz konusu eylemi gerçekleştiren kişilere de gerekli yaptırımları uygulamayı görev olarak kabul etmektedir. 

 Web sitemize erişmek için tıklayınız.

YÖNETİM KURULU

 

Öğr. Gör. Zeynep Banu DALAMAN

Meslek Yüksekokulu ( Müdür)  - CV

Sibel KILIÇ

Tokamer Koordinatörü  - CV

Prof. Dr. Oktay ARDA

Tıp Fakültesi  - CV

Doç. Dr. Neşe Buket AKSU

Eczacılık Fakültesi  - CV

Doç. Dr. Nur Banu KAVAKLI BİRDAL

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - CV

Doç. Dr. Aylin İLDER KOÇKAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi Tuba DEMİRCİ YILMAZ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi. Hasan SINAR

Hukuk Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi Meltem MERT EREN

Diş Hekimliği Fakültesi  - CV

Dr. Öğretim Üyesi Nihan AKDEMİR 

Güzel Sanatlar Fakültesi - CV

Özgür İNANDIM

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Mustafa OĞUZ

Öğrenci Temsilcisi - CV

 

DANIŞMA KURULU

 

Doç. Dr. Sevil ACAR AYTEKİN 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - CV 

Dr. Öğretim Üyesi  Fatoş ALTINBAŞ SARIGÜL

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi Tayibe SEYMAN GÜRAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL

Eczacılık Fakültesi - CV

Dr. Öğretim Üyesi Birsen ATAKAN

Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğretim Üyesi Figen AYPEK AYVACI

Meslek Yüksekokulu - CV

 

Güncel yönetmelik ve yönergeler için tıklayınız

Altınbaş Üniversitesi CTS Politika Belgesi