Close

Çocuk ve Ergen

TERAPİ

Çocuk ve Ergenler için Psikoterapi Nedir ?

Duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlere yönelik kullanılan çok çeşitli yöntem ve tekniklerin bütününe psikoterapi denir. Pek çok farklı türde psikoterapi yöntemi olmakla birlikte, her biri kişinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki değişimi sağlamak için temel araç olarak iletişimi kullanır. Psikoterapi, çocuğun kendisi, veya ailesi ve hatta geniş aileler dahil edilmek suretiyle veya bir grup çocuk ile gerçekleştirilebilir. Çocuk ve ergenler için oynamak, çizim yapmak, "mahsuscuktan" oyunlar kurmak ve konuşmak duygularını paylaşmak ve sorunlarını çözümlemek için önemli yöntemlerdir.

İlk görüşmenin bir parçası olarak uzman psikolog, psikoterapiye ihtiyaç olup olmadığını belirleyecektir. Bu karar, çocuğun yaşamakta olduğu gündelik sorunlar, çocuğun gelişimi, tedavi sırasında işbirliği yapabilme ve hangi yöntemlerin çocuğun sorununa yönelik daha fazla işe yarayacağı göz önünde bulundurularak verilir. Terapist ile danışan arasında gelişen ilişki çok önemlidir. Çocuk ya da ergen kendini güvende ve rahat hissetmeli, anlaşıldığını anlamalıdır. Bu güven ortamı çocuk ya da ergenin kendini çok daha rahat ifade etmesini sağlar ve böylece terapi de gerçek anlamda işe yarar hale gelir.

BEBEKLİK DÖNEMİ

Yaşamın ilk üç yılında bebek fiziksel, duygusal ve sosyal alanların tümünde inanılmaz bir gelişme gerçekleştirir. Bebeklik döneminde ortaya çıkan sosyal ve duygusal işlevsellik çocuğun ruh sağlığı açısından önemlidir. Diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmak, oyun oynamak, iletişim kurmak, öğrenme ve duygularını ifade etme gibi temel beceriler bu dönemde kazanılan becerilere bağlıdır. Daha sonra geliştirilen pek çok ruh sağlığı sorununun bu döneme bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir bebek büyütmek için belirli gelişim aşamalarını bilmek ve desteklemek gerekmektedir.

Merkezimizde anne-baba ve bebekler bütünsel olarak değerlendirilerek bebeğe ve aileye uygun olarak oluşturulacak ilkeler çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak üzere anne-babaya danışmanlık verilmektedir.

Uzman psikolog ile yapılan bebek ve aile görüşmeleri 60 dakikadır. Bebek ve aile için görüşme ve değerlendirme süreci ailenin yaşamakta olduğu koşula göre şekillenir.

Bebeklik Dönemine İlişkin Danışmanlık Alanları

 • Sağlıklı anne-bebek ilişkisi
 • Bebeğinizin ilk 3 yılında bebeğin sosyal, duygusal, motor gelişimi
 • Sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkisi
 • Bebekle oyun
 • Yeme ve uyku sorunları
 • Gelişimsel değerlendirme
 • Ebeveyn danışmanlığı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM

Okul Öncesi Dönem çocuğun zeka gelişiminin % 50'sinin tamamlandığı, çocuğun sürekli yeni şeyler öğrendiği, denediği ve başardığı bir dönemdir. Çocuk başardıkça kendisini yetkin hisseder ve yaşadığı çevrenin bir parçası olduğunu hisseder. Gün geçtikçe daha fazla şeyi hatırlar ve öğrendiklerini farklı ortamlarda kullanarak anne-babasını şaşırtır. Bu dönemde sürekli gelişen çocuğun merakını doyurmak ve bir yandan da tüm yeni öğrendiği becerileri sınırsızca denemeye çalışan çocuğu sağlıklı biçimde desteklemek önem kazanır.

Merkezimizde okul öncesi dönem çocukları yaş ve özelliklerine göre değerlendirilerek anne-babaya danışmanlık verilmektedir.

Uzman psikolog ile yapılan çocuk ve aile görüşmeleri 60 dakikadır. Çocuk ve aile için değerlendirme ve terapi süresi ile sıklığı ailenin yaşadığı sorunun niteliğine göre şekillenir.

Okul Öncesi Dönemine İlişkin Danışmanlık Alanları

 • Kreş ve anaokuluna hazırlık
 • Uyum ve davranış sorunları
 • İlkokula hazırlık değerlendirmesi ve okul olgunluğu
 • Okul korkusu
 • Gece korkuları
 • Gece altını ıslatma
 • Dışkı kaçırma
 • Tuvalet eğitimi
 • Parmak emme, tırnak yeme
 • İnatçılık
 • Öfke nöbetleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Zeka gelişimine destek
 • Üstün zekalı çocuklar

OKUL ÇAĞI DÖNEMİ

Çocuğun gelişmesindeki başlıca özellikler, gittikçe anne babaya olan yakın ilginin azalması, öğrenme, yarışma, ödev, sorumluluk ve başarma duygularının yerleşmesidir. İlkokula yeni başlayan çocuklarda kısa veya uzun süreli uyum sorunları çok yaygındır. Çocuk okul çağı döneminde pek çok yeni beceriyi öğrenmeye çalışır. Merkezimizde okul çağındaki çocuklar yaş ve özelliklerine göre değerlendirilerek anne-babaya danışmanlık verilmektedir.

Uzman psikolog ile yapılan çocuk ve aile görüşmeleri 60 dakikadır. Çocuk ve aile için değerlendirme ve terapi süresi ile sıklığı ailenin yaşadığı sorunun niteliğine göre şekillenir.

Okul Çağı Dönemine İlişkin Danışmanlık Alanları

 • Döneme Özgü Sorunlar
 • Uyum ve davranış sorunları
 • İlkokula hazırlık değerlendirmesi ve okul olgunluğu
 • Okul korkusu
 • Okul başarısızlığı
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Dikkat ve hiperaktivite sorunları
 • Korku ve kaygılar
 • Gece altını ıslatma
 • Dışkı kaçırma
 • Tırnak yeme
 • Gece korkuları
 • Uyum Sorunları
 • Kardeş kıskançlığı
 • Anne-baba ayrılığı
 • Tikler
 • Zeka gelişimine destek
 • Üstün zekalı çocuklar

ERGENLER

Ergenlik, bir değişim dönemidir. Bu dönemde fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler görülür. Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir ve her geçiş döneminde olduğu gibi kendi içerisinde stres faktörlerini barındırır. Her ergen ve ailesinin desteğe ihtiyacı olan bu döneme yönelik merkezimizde hem belirgin bozukluklara yönelik hem de dönem özelliklerine yönelik olarak hizmet verilmektedir.

Uzman psikolog ile yapılan ergen ve aile görüşmeleri 60 dakikadır. Ergen ve aile için değerlendirme ve terapi süresi ile sıklığı ergen ve ailesinin yaşadığı sorunun niteliğine göre şekillenir.

Ergenlere Yönelik Danışmanlık Alanları

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Depresyon
 • Sosyal fobi
 • Özgül Fobi
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Sınav kaygısı
 • Kendine güvensizlik
 • Okul sorunları
 • Ergen-aile ilişkileri
 • Ergen ve arkadaş ilişkileri
 • Ergenlikte madde kullanımı
 • Ergenlikte davranış sorunları
 • İletişim Sorunları
 • Anne-baba ayrılığı
 • Etkin ders çalışma
 • Stresle başa çıkma
 • Öfke kontrolü