Close

APAM Ekibi

Doç. Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başlamış ve araştırma görevliliği yapmıştır. Ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki University of Southern California’da Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yüksek lisans sertifikası almıştır. Doktora tezinde Türkiye’de devlet sivil toplum ilişkisini namus cinayetleri üzerinden incelemiştir. Aynı dönemde Duke University Ekonomi bölümü tarafından yürütülen 17. yüzyıl Osmanlı Şeriye sicilleri çalışmasında görev almıştır. Doktora çalışmaları sırasında ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde dersler vermiştir. Doktora sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda ekonomik krizin sosyal ve psikolojik etkileri konulu bir projede araştırmacı olarak görev almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümü ile ortak proje çalışmaları yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında göç, toplumsal cinsiyet çalışmaları, ekonomik sosyoloji bulunmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Tuba Demirci Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans derecesini İngiltere Essex Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Toplumsal Cinsiyet Tarihi alanında tamamlamış, doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır.  2002-2010 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak, Kanada Calgary Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ise öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rejimlerinin tarihsel değişimi, feminist tarih yazımı, Türkiye ve dünyada kadın hareketi, son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi sosyal politika ve toplumsal tarihi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin siyasi tarihi ilgi alanlarını oluşturmaktadır ve bu konularda çeşitli yayınlar yapmıştır.

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Aynı zamanda çocuk, ergen ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri yürütmüştür. Doktora sonrasında Uluslararası Çocuk Gelişimi İnisiyatifi ve Sardes Eğitim Hizmetleri tarafından düzenlenen uzmanlık eğitimine katılarak, Erken Dönem Çocuk Gelişimi konusunda diploma almıştır. Halen okul öncesi kurumlarda çocuk gelişimine yönelik geliştirilen FasTracKids adlı okul öncesi programını yürütmektedir. Uzmanlık alanları çocuk ve ergen psikopatolojisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü ve sınav kaygısıdır. Bu alanlarda çeşitli yayınlar yapmakta, seminer ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.