Close

Direktörün Mesajı

Pazarlama kavramı ve uygulamaları 21. yüzyılın dijital pazarlama dünyasına kadar çok yol katetti; çok değişti. Ancak özünde tüm bu çabalar insanları, düşünme, hissetme ve davranış biçimlerini, içinde yaşadıkları ve inşa ettikleri sosyo-kültürel sistemleri daha iyi anlamaya dayanıyordu. Bu anlam verme ve anlam yaratma süreci, günümüzün teknolojik imkanları ile desteklenince daha hızlı, daha güvenilir ve etkin bir biçimde işlemeye başladı. Ancak bu defa da teknolojik dönüşüm ve insanın bu dönüşen dünyaya uyumu gibi farklı dinamiklerin baş döndürücü hızı ile kendimizi yine anlaşılması ve yakalanması zor bir dünyanın içinde bulduk. PANUM’u tam da bu noktada, insanları ve içinde yaşadıkları dünyanın anlaşılması güçleşen dinamiklerini açıklama çabalarına katkıda bulunmak üzere kurduk. Pazarlama, tüketici davranışları,  marka yönetimi ve iletişim alt alanlarında gösterdiğimiz faaliyetlerde, günümüzün pazarlama dünyasını şekillendiren ana dinamikleri, nöropazarlama ve dijital pazarlamayı odağımıza alıyoruz. Disiplinler arası iş birliklerinin en iyi bilgiyi üretmenin, akademi-sektör iş birliklerinin ise bu bilginin potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu düşünüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde bu ana ilkeleri benimseyerek öğrencilerimiz, akademi, iş dünyası ve toplum için değer yaratmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi almak, etkinliklerimize katılmak ve bu değeri birlikte yaratabilmek için sizleri de PANUM’a bekliyoruz. 

PANUM Direktörü

Dr. Öğretim Üyesi Dicle Yurdakul