Close

EÇAM Yönetim Kurulu

Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem SOYALTIN COLELLA

 

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Tolga DEMİRYOL

 

Üye
Prof. Dr. Leyla ATEŞ
  

 

Üye
Doç. Dr. Yıldız ARIKAN

 

Üye

Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR


 

Üye
Yrd. Doç. Dr. Yasa EKŞİOĞLU ÖZOK

 

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş BAYRAKTAR
 

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU