Close

Hakkımızda

DÜAGEM’in hizmet verdiği araştırma alanı olan doğal ürünler; kimya (analitik kimya, organik kimya), biyoloji (botanik, mikrobiyoloji, zooloji, moleküler biyoloji), tıbbi bilimler (farmakoloji, toksikoloji, biyokimya, mikrobiyoloji) ve eczacılık bilimleri (farmakognozi, farmasötik botanik, farmasötik kimya, farmasötik mikrobiyoloji ve farmasötik teknoloji) ile özdeşleşebilen çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Bu yapılanması ve çalışma konularındaki çeşitliliği sebebiyle DÜAGEM, bünyesinde olan merkez laboratuvarlarda belirtilen bu alanlarda çalışmalar yapan tüm araştırmacılara hizmet verebilmektedir. Ayrıca DÜAGEM, Altınbaş Üniversite’sinde Doğal Ürünler alanında endüstri, kamu kuruluşları ve diğer üniversiteler ile gerçekleştirebileceği Ar-Ge işbirliği çalışmaları için altyapısal ve idari bir zemin oluşturmaktadır.  

DÜAGEM bünyesinde sağlık, ilaç, tarım, ormancılık, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere doğal kaynaklardan katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya arz edilebilmesi için gerekli olan AR-GE çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ayrıca konu ile ilgili çalışmalarda görev alabilecek yeterlilikte kalifiye eleman yetiştirmektedir. Merkez bünyesindeki çalışmalarda, ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunlar ve taleplere çok disiplinli yaklaşım ile çözüm getirme odaklı bir yaklaşım izlenmektedir. 

 

DÜAGEM, bünyesinde barındırdığı merkez bölümlerinin araştırma laboratuvarları ile de üniversitemiz, diğer üniversite akademisyenleri, kamu kuruluşları ve özel sektör için araştırma altyapısı oluşturarak bilgi üretilmesi sürecine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca, DÜAGEM bünyesinde kurulma aşamasında olan doğal ürünler veri tabanı tamamlandığında, bu konuda çalışma yapan ulusal ve uluslararası bilim insanlarına hizmet verilmesi hedeflenmektedir. DÜAGEM’in doğal ürünler konusunda paydaşları olan üniversite, endüstri ve kamu kuruluşlarına vermesi hedeflenen katkılarının yanı sıra, toplumu doğal ürünlerin doğru ve sürdürülebilir kullanımı, doğal gen kaynaklarımızın korunması konularında bilinçlendirme ve eğitme çalışmalarını da sürdürmesi planlanmaktadır.