Close

Bölümler

DÜAGEM Doğal Ürünler Analizi Bölümü: Analiz ve araştırma laboratuvarlarının işlemesini ve akredite olmalarını sağlamak, gerekli görülen alanlarda Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için laboratuvar ve araştırma ortamlarını kurmak ve geliştirmek, DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde kimyasal analiz hizmeti, kalite kontrolü danışmanlık hizmeti verir. DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda stratejik doğal ürün ve hammaddeler için standartları belirleyerek, mevcut olan standartların güncellenmesi ve bunlar ile ilgili farmakope çıkaran, ruhsatlandırma kriterleri belirleyen kamu kuruluşları ile paylaşımda bulunur, bu konu ile ilgili politikalar geliştirir.

DÜAGEM tarafından gerekli görülen stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili “reverse-engineering” metodolojilerini kullanılarak yerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli ürünlerin mevcut özelliklerinin iyileştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirir. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how” transferi için gerekli görülen durumlarda yurtdışına bünyesinden elemanları gönderilmesi ve teknoloji transferinin sağlanmasını gerçekleştirir.

 

DÜAGEM Doğal Ürünler Pilot Ölçek Üretim Bölümü: DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde üretimleri konusunda Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how” transferi için gerekli görülen durumlarda yurtdışına bünyesinden elemanları gönderilmesi ve teknoloji transferinin sağlanmasını gerçekleştirir.

 

DÜAGEM Doğal Ürünler Formülasyonu Bölümü: DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur.

 

DÜAGEM Doğal Ürünler Sentez Araştırmaları Bölümü: DÜAGEM çalışma alanı kapsamında katma değeri olan doğal maddelerin sentezi, semi-sentezi çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, pilot ölçekte sentez çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve boyutlandırma çalışmalarını bünyesinde ve ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirir. Bu bölüm bünyesinde doğal ürünlerin biyotransformasyon, fermentasyon gibi biyoteknolojik yöntemler ile üretilmesi hedeflenmektedir. DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde sentezi, biyoteknolojik üretimi konularunda Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünlerin sentezlenerek üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünlerin sentezi, biyoteknolojik üretimi ile ilgili konularda uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur.

 

DÜAGEM Doğal Ürünler Etkinlik Araştırmaları Bölümü: DÜAGEM çalışma alanı kapsamında doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirir.

 

DÜAGEM Doğal Ürünler Veri Tabanı ve İletişim Bölümü: DÜAGEM’in bünyesinde geliştirilen yerel özgün maddeler ve ülkemiz kaynaklı literatürde belirlenen, üretilen ve/veya hammade olarak kullanılan özgün maddeler ile ilgili olarak veri tabanlarını geliştirmek bu veri tabanlarını araştırmacıların kullanımına arz eder. DÜAGEM bünyesinde çalışan personel tarafından konu ile ilgili endüstri, kamu, üniversite paydaşlarına seminer ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarında bulunur. DÜAGEM bünyesinde çalışan personelin katılımı/organizasyonu ile uluslararası platformlarda ülkemiz ve konu ile ilgili potansiyelinin tanıtılması çalışmalarında bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağlayacak neşriyatların düzenlenmesi, yayınlanmasını gerçekleştirir. DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirlemek ve bunlarla ilgili politikaları geliştirmek.