Close

Araştırma Grupları

Zirai, Ormancılık ve Gıda Doğal Ürünleri Araştırma Grubu

DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları araştırma faaliyetleri sürecinde yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM ülkemiz yerel doğal kaynaklı bitkisel ve fungal kaynaklı ürünler için değerli bitki ve mantar kültürlerinin üretim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları (İTU) dahilinde yetiştirir ve bununla ilgili olarak üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile beraber bu uygulamaları gerçekleştirir. DÜAGEM ülkemizde doğal olarak yetişen gen kaynaklarımız olan endemik ve tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin korunması ile ilgili olarak koruma çalışmalarında kamu paydaşlarına destek verir. DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirler ve bunlarla ilgili olarak politikaları geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Mehmet Tanol

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Servi

Ar. Gör. Emine Şen

Ar. Gör. Sibel Barbaros

 

Araştırma Grubunda Devam Eden Projeler

TAGEM-16-ARGE-07 – Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal özelliklerinin belirlenmesi. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kaan POLATOĞLU, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Servi Ar. Gör. Emine Şen; Proje Başlangıç – Bitiş: 14.07.2016-14.07.2019)

TAGEM: Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi. (Proje Koordinatörü: Dr. Mustafa Alkan; Proje Yardımcı Araştırmacısı: Yrd. Doç. Dr. Kaan POLATOĞLU; Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel; Proje Başlangıç – Bitiş: 2018-2021)

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Araştırma Projesi Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Tohumu Zararlılarına (Kemirgen ve Kuşlar) Karşı Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi ve Bu Malzemenin Çimlenme ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri. (Proje Yürütücüsü Mesut Tandoğan, Proje Yardımcı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu, Ar. Gör. Emine Şen; Proje Başlangıç-Bitiş: 01.01.2015-31.12.2018- Araştırmacı)

 

Farmasötik Doğal Ürünler Araştırma Grubu

DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yürütülen araştırma faaliyetleri sürecinde yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirler ve bunlarla ilgili olarak politikaları geliştirilmesine katkı verir.

 

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Mehmet Tanol

Prof. Dr. Oya Alpar

Doç. Dr. Buket Aksu

Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel

Yrd. Doç. Dr. Gaye Hafez

Yrd. Doç. Dr. Cansu Vatansever

Ar. Gör. Aysun Bulut

Ar. Gör. Sibel Barbaros

Ar. Gör. Behiye Öztürk Şen

Ar. Gör. Ural Ufuk Demirel

Ar. Gör. Gizem Yeğen

 

Araştırma Grubunda Devam Eden Projeler

BAPK: PB2017Bahar-ECZ-1 – Nigella sativa bitkisi tohum posasından gıda takviyelerinin geliştirilmesi. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kaan POLATOĞLU; Proje Başlangıç – Bitiş: 20.10.2017-20.10.2018)

TÜBİTAK: SBAG-114S745- Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler için MAO-A ve MAO-B İnhibisyon Testlerinin HPTLC’ye Uyarlanması. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel; Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu; Proje Başlangıç Bitiş: 01.11.2014-01.11.2017)

 

Doğal Ürünler Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu

DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge hizmeti verir. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, klinik materyal, kimyasal ve mekanik plak kontrolü amacıyla kullanılan materyallerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. DÜAGEM çalışma alanı kapsamında ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, klinik materyal, kimyasal ve mekanik plak kontrolü amacıyla kullanılan materyallerin üretiminde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirir. DÜAGEM’in ağız ve diş sağlığı ile ilgili geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur.

 

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Hakkı Sunay

Doç. Dr. Gökser Çakar

Doç. Dr. Burçin AKOĞLU VANLIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hulki Caner YEĞİN

 

Araştırma Grubunda Devam Eden Projeler

BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-5 - Farklı Kanal İçi Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Enterococcus faecalis üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakkı Sunay, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Yrd. Doç. Dr. Hulki Caner Yeğin, Yrd. Doç. Dr. Cansu Vatansever; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)

BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-7- Kronik Periodontitis Hastalarında D vitamini ve Katelisidin LL-37 Seviyeleri Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Prof. Dr. Gökser Çakar, Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)