Close

Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi (AYDAM)

 

 

AMAÇ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de çok önemli bir yere sahip olan “Aile Şirketleri” sürdürülebilir, yenilikçi ve kurumsal bir yapı oluşturmada danışmanlara ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’deki şirketlerin %95’i, KOBİ’lerin ise %99’unu oluşturan bu şirketler karakteristik özellikleri bakımından farklı dinamiklere sahiptir. 54 saat ders ve 6 saat uygulama mentörlüğü olmak üzere 60 saatten oluşan bu sertifika programı, Aile şirketlerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve sürdürülebilirliklerine katkıda bulunacak danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

KİMLER KATILMALI:

Aile şirketlerine danışmanlık yapmak isteyen/yapan profesyoneller, Aile şirketlerinde profesyonel olarak çalışan yöneticiler ve yönetici adayları.

PROGRAM

Program 2’şer günlük 3 eğitim modülü, aile şirketleri temsilcileri ve konunun uzmanları ile sohbetler ve uygulama mentörlüğünden oluşmaktadır. Program sonunda yapılan sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara başarı sertifikası verilir. Program dili İngilizce (1. Modül) ve Türkçe’dir.

 1. Modül: 9-10 Aralık 2016 (Cuma, Cumartesi)
 2. Modül: 13-14 Ocak 2017 (Cuma, Cumartesi)
 3. Modül: 10-11 Şubat 2017 (Cuma, Cumartesi)

Program Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi

Bilgi ve Kayıt İçin: aydam@altinbas.edu.tr

AYDAM Web Sitesi için tıklayınız.

 

PROGRAM İÇERİĞİ:

MODÜL 1: Aile Şirketlerini Anlamak ve Stratejik Analiz

 • Dünya’da ve Türkiye’de Aile Şirketleri
 • Aile Sistemi, Avantajlar/Dezavantajlar, Temel İhtiyaçlar
 • Aile Şirketlerinde Başarı Faktörleri-1: Aile DNA’sı, Halefiyet Planlaması, Varlık Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Başarı Faktörleri-2: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Strateji ve Stratejik Planlama
 • Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Planlama ve İş Modeli
 • Stratejik Analiz Araçları, Stratejik Alternatifler ve Farklılaşma Stratejileri
 • Vaka Çalışması, Stratejik Analiz Workshop

 

MODÜL 2: Sürdürülebilir Büyüme İçin Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim İlkeleri

 • Yeni Dünya’nın Dinamikleri ve Sürdürülebilirlik
 • Aile Şirketlerinin Risk Faktörleri ve İhtiyaçları
 • Kurumsallaşma Nedir? Kurumsal Yönetim Nedir?
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri: Adillik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk
 • Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim: Aile-Şirket İlişkisi
 • Kurumsallığa Geçiş Periyodunda Mekanizmalar: Aile Konseyi, Aile Meclisi, Danışma Kurulları

 

 

MODÜL 3: Danışmanlık Yaklaşımı, Araçlar ve Teknikler

 

 • Danışmanlık Nedir? Danışmanlık, Koçluk ve Mentörlük
 • Aile Şirketlerine Kurumsallaşma Danışmanlığı
 • Ne İstiyorlar? Ne Bekliyorlar? İhtiyaçlar Neler?
 • 1. Adım: Aile Dinamiklerini, İlişkilerini ve Değerleri Anlamak
 • 1. Adım İçin Temel Araçlar ve Teknikler
 • 2. Adım: İş Dinamiklerini Anlamak
 • Mevcut Durumu Analiz Etmek: Kurumsal Yönetim Check-up’ı
 • Gelecek Planlaması İçin Araçlar ve Teknikler: İş Modeli, Strateji Formülasyonu ve İş Planı Hazırlama
 • Vaka Çalışma: Gelecek Planlama Workshop’u
 • Aile Üyeleri İçin Yönetici Koçluğu Modelleri ve Teknikleri
 • Kurumsallaşma Yol Haritası Hazırlama