Close

Vision-Mission

VİZYON

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve ülkemizde de her geçen gün gelişmekte olan sivil havacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara eleman kazandırmak programımızın temel amacıdır.

VISION

The main objective of our program is to provide qualified intermediate staff who will become one of the most important sectors of the world and which will enhance the professional equipment of civil aviation sector with our theoretical and practical training.

MİSYON

            Sivil Hava Ulaştırma İşletme yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren bölümde işletme dersleri ve temel havacılık dersleri eşgüdümlü verilmektedir. Bölümün iş dünyası ile kurmuş olduğu yakın iş birlikleri öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına fırsat yaratması amaçlanmaktadır.

MISSION

            Civil Aviation Business courses and basic aeronautics courses are coordinated in the department that provides graduates with basic knowledge of business management. The department aims to create an opportunity for the students to get acquainted with the business life before the graduation.