COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDEKİ FAALİYETLER


UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • 23 Mart 2020 tarihinden bu yana Üniversitemiz bünyesindeki 9 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsünde 1300’den fazla ders senkron olarak yürütülmekte ve kaydedilmektedir. Dersler öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
 • Dönem içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları, derslerin yapılarına göre farklı sayılarda ödevler ve projeler üzerinden yapılmaktadır.
 • Öğretim elemanlarımıza Uzaktan Eğitim süreci öncesinde Uzaktan Eğitim sistemlerimiz ile ilgili online eğitimler verilmiş olup, dönem içerisinde belirli sıklıklarda soru-cevap etkinlikleri ile online eğitimler tekrarlanarak devam etmektedir.
  Ayrıca bu süreçte, öğretim elemanlarımıza yönelik Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı, Kütüphane, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı gibi idari birimlerimizin düzenlediği online eğitimler de yürütülmektedir.
 • Öğrencilerimize Uzaktan Eğitim ile ilgili bilgilendirmeler süreç başlangıcında iletilmiş, öğrencilerin soruları ve destek talepleri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığında görevli ekiplerimizce ivedilikle cevaplanarak tüm öğrencilerimizin sürece dahil olması sağlanmıştır. İhtiyacı olduğu belirlenen öğrencilerimize altyapı desteği verilmiştir. Rektörümüz, öğrencilerimizle online soru-cevap toplantıları düzenlemiştir. Akademik birimlerimizde her hafta düzenlenen online toplantılarda öğretim elemanlarımız öğrencileri ile bir araya gelerek, bilgilendirme ve destek çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarına yönelik Online Studio dersleri ve etkinlikler düzenlenmektedir.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU

TIP FAKÜLTESİ

Pandemi hastanesi olarak hizmet dökümümüz aşağıda belirtilmiştir.

MUAYENE EDİLEN HASTA SAYISI (AYAKTAN) YATAN HASTA SAYISI-SERVİS YATAN HASTA SAYISI-YOĞUN BAKIM VEFAT EDEN HASTA SAYISI TABURCU OLAN HASTA SAYISI
1010 140 33 15 89


SALGIN İÇİN AYRILAN YATAK SAYISI - SERVİS SALGIN İÇİN AYRILAN YATAK SAYISI - YOĞUN BAKIM İHTİYAÇ HALİNDE DEVREYE SOKULACAK YATAK SAYISI - SERVİS İHTİYAÇ HALİNDE DEVREYE SOKULACAK YATAK SAYISI - YOĞUN BAKIM
56 16 14 6


SALGINDA GÖREVLİ MEVCUT PERSONEL SAYISI

HEKİM HEMŞİRE TEKNİSYEN HASTA BAKICI
10 70 30 21


TEDAVİ ALTINDA KARANTİNADA OLAN PERSONEL SAYISI

HEKİM HEMŞİRE TEKNİSYEN HASTA BAKICI
2 7 2 10

VENTİLATÖR SAYISI

YOĞUN BAKIM SERVİS AMELİYATHANE
24 0 8

AR-GE FAALİYETLERİ

TIP FAKÜLTESİ

 • COVID-19 hastalığında Kovelasan Plazmaferez uygulamasının hastalık seyrine etkisi.

Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı

 • Üniversitemiz akademisyenlerine yönelik COVID-19 kapsamınıdaki TÜBİTAK, İSTKA gibi ajansların çağrıları özellikle duyurularak, öğretim üyelerinin özel çalışma alanlarına uygun olarak bireysel destekler verilmiştir. Şu ana kadar, çok kısa sürede üniversitemizin çok çeşitli fakültelerinden İSTKA (2), TÜBİTAK (2) ve TÜSEB (1) projeleri üretilmiş olup ilgili ajanslara başvurular gerçekleştirilmektedir.

KLİNİK ARAŞTIRMALARA KATILIM, ULUSAL/ULUSLARARASI FAZ ÇALIŞMALARINA KATILIM

TIP FAKÜLTESİ
 • Çocukluk Çağı Akut Lösemi ve Kemik İliği Nakli sonrası COVID-19 Enfeksiyonu. Tek Merkez Deneyimi, Retrospektif 5 Çocuk Olgunun Veri Değerlendirmeleri (Sağlık Bakanlık Onayı Alındı)
 • Çocukluk Çağı Kemik İliği Nakli sırasında ve sonrasında COVID-19 Enfeksiyonu. Ulusal Veri, Retrospektif Olguların Değerlendirmesi Çok Merkezli Çalışma (Sağlık Bakanlık Onayı Alındı)
 • İmmün Yetmezlik ve Herediter Lenfohistiositik Hemofagositoz (HLH) taşıyıcılığı COVID-19 hastalığının seyrinde ağırlaştırıcı ve mortalitede kolaylaştırıcı sebep olabilir mi? Çok Merkezli Retrospektif Çalışma. (Sağlık Bakanlık Değerlendirmesinde)
 • COVID-19 hastalığının seyrinde oksidatif stres paneli (nitrit oksit, malondialdehit-MDA) rolü. Çok Merkezli Retrospektif Çalışma (Sağlık Bakanlık Değerlendirmesinde)
 • COVID-19 salgınının, Çocukluk Çağı malignensi hastaları ve ebeveynlerinin anksiyete durumlarına etkisi. Tek Merkez Deneyimi. Anket Çalışması

BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR, WEBİNARLAR, DİJİTAL ORTAMDA TOPLANTILAR

Üniversitemiz genelinde süreçle ilgili bilgilendirmeler için bir web sayfası oluşturduk: http://www.altinbas.edu.tr/korona/

 • Doç. Dr. Gülçin Taşkıran (Sosyal Hizmet Bölümü) tarafından bölüm öğrencilerine düzenli olarak online ortamda Covid-19’dan korunma yolları, pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirici destek sunulmaktadır.
 • Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar (Psikoloji Bölümü), 13 Nisan 2020 tarihinde “COVID-19’a Karşı Endişelerle Başa Çıkma ve Uzun Süre Evde Ruh Sağlığını Koruma” başlıklı seminerini gerçekleştirdi. / link
 • Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 23 Nisan 2020 tarihinde Aunline Seminerleri-COVID-19 kapsamında “Korona Virüsün Psikolojik Etkileri” konulu online seminer gerçekleştirdi. / link
 • Altınbaş Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) olarak 100. yılı kutlanacak olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” için bölümümüz öğrencilerinin katkılarıyla kutlama video-mesajı hazırlandı. Söz konusu video-mesajda salgın krizinin etkilerinin bir sonucu olarak törenlerin düzenlememesi ve diğer tedbirler çocuklar için ve çocuklarla kurulabilecek bir dil ile bilgilendirici içerikte planlandı. ‘Çocuk Üniversitesi’ sosyal medya hesaplarımız ve irtibatta olduğumuz ilköğretim okulları ile paylaşıldı. / http://bit.ly/APAM23NISANMESAJI2020
 • Psikoloji Bölümü Akademik Kadrosu olarak Koronavirüs gündemini odağına alan, alandan farklı uzmanları konuk eden online psikoloji seminerleri ve tartışmaları (Webinarlar) hazırlığına başlandı. Bu bağlamda psikoloji içindeki farklı perspektiflerden (klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, sağlık psikolojisi, vd.) bilgilendirici ve tartışma zemini içeren toplantıların herkese açık planlamasının yanı sıra, bölüm öğrencilerimiz için pedagojik çıktıları üzerinde duruldu. Mayıs 2020 ikinci haftası itibariyle çevrimiçi platform olanaklarına göre ilk webinarın gerçekleştirilmesine karar verildi.
 • Prof. Dr. Işın Çelebi (Ekonomi Bölümü), EkoTürk’te “Koronavirüs Krizi Küreselleşmeye Format mı Atıyor?” yayınını gerçekleştirdi. link
 • Prof. Dr. Işın Çelebi, 28 Mart CNN Türk’te canlı yayın gerçekleştirdi. link
 • Prof. Dr. Işın Çelebi, bir çok kuruluşun işletme sorunlarına yönelik çözümler bulmak amacıyla internet üzerinden görüşmeler, ve Büyük Kulüp’te Koronavirüsün etkileri ve sonrasının anlatıldığı sunum gerçekleştirildi.
 • Prof. Dr. Işın Çelebi, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve sanayicilerin yer aldığı ekonomi üst kuruluşu olan ve Avrupa Birliği ile ortak çalışan Tosyöv ‘ün kurulunda görev alarak Türkiye’nin gelişimi ve geleceği konularında katkıda bulunmaktadır.
 • Prof. Dr. Emre Alkin (Ekonomi Bölümü), Dernekler, Firmalar ve Üniversiteler ile Liselere toplam 17 Webinar semineri gerçekleştirdi.
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kaynak (Uluslararası İlişkiler Bölümü), 8 Mart ve 4 Nisan 2020 tarihinde TV 100’de Tarihin Parladığı Anlar adlı program yayınını gerçekleştirdiler.
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan, 19 Nisan 2020 tarihinde Tarihin Parladığı Anlar program yayınını gerçekleştirdi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kaynak, 17 Mart, 24 Mart ve 14 Nisan 2020 tarihlerinde Ekotürk TV Gündem Değerlendirmesi program yayınını gerçekleştirdi.
 • Doç. Dr. Alper Kaliber (Uluslararası İlişkiler Bölümü) Açık Radyo’da 26 Mart 2020 tarihinde yayın gerçekleştirdi.
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan, 6 Nisan 2020 tarihinde Gayrettepe Kampüsü’nde Rektörle Online Buluşma gerçekleştirdi.
 • Prof. Dr. Ahmet Kasım Han (Uluslararası İlişkiler Bölümü), 8 Nisan, 16 Nisan ve 23 Nisan 2020 tarihlerinde, TV 100’de Yüz Yüze, 6 Nisan 2020 tarihinde Bakış Açısı, 29 Nisan 2020 tarihinde Habertürk ParaGündem program yayınlarını gerçekleştirdi.
 • Doç. Dr. Alper Kaliber 17 Nisan 2020 tarihinde Newton Proje Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan 24 Nisan 2020 tarihinde Uİ Dergisi Online Editörler Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.
 • Araştırma Görevlisi Ufuk Serhat Yüksel 30 Nisan 2020 tarihinde Bölüm Öğrencileri İçin Destekleyici Araştırma Yöntemleri Workshop’ı düzenledi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci’nin (Sosyoloji Bölümü) T24 sitesinde “Koronavirüs salgınında evden çıkamayanlar sosyal hizmetlere nasıl erişebilir?” isimli bilgi paylaşımı 22.04.2020 tarihinde yayınlanmıştır: link
 • Doç. Dr. Banu Kavaklı’nın (Sosyoloji Bölümü) TRT World ile yaptığı “How to seek ‘clean information’ in the time of coronavirus” isimli söyleşi 22.03.2020 tarihinde TRT World sitesinde yayınlanmıştır: link
 • Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ÖZBEK tarafından salgının başlangıcında 3 kampüsümüzde Koronavirüs hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı.
 • Tüm birimlerin okul salonlarında gerçekleştirilen bilgilendirici toplantıları Microsoft Teams üzerinden canlı ve kayıtlı olması sağlanarak toplantılara katılım artırılmıştır. Öğrencilerimizle Zoom platformunda toplantılar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz belirli periyotlarda aranarak yaşadıkları sorunlar öğrenilmekte ve çözüm yolları aranıp çözülmektedir.
 • Öğretim üyelerimize uzaktan çalışma sürecinde proje yazma eğitimleri verilerek, bilimsel üretimin artırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda ilk aşamada üç günlük bir eğitim verilmiştir. Daha sonra bu çalışma ileri taşınarak, daha önce projelerde görev almış akademisyenlerin de katılımıyla dört oturumluk bir uygulamalı çalıştay (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Uluslararası İşbirliği projeleri) düzenlenmiştir.
 • Meslek Yüksekokulu yönetimi öğretim görevlileri ile ve öğrencileriyle Microsoft Teams üzerinden düzenli dijital toplantılar yapmakta, uzaktan eğitim süreciyle ilgili düşünce ve istekler dinlenmekte ve değerlendirilmektedir.
 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları (dijital ortamda toplantılar)
  Üniversitemizin COVID-19 eğitim-öğretim süreçleriyle aldığı kararlarda, fakültemizce özellik arz eden hususlar Dekanlığımızca öğrencilerle e-posta yoluyla paylaşılmakta, öğrencilerden gelen e-postalar hızlı bir şekilde cevaplanmaktadır. Dekanımız online olarak Microsoft Times üzerinden düzenli öğrenci buluşmaları planlamakta, öğrencilerin talep ve sorunları dinlenmekte ve çözümler getirilmektedir.
 • Akademisyenlere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları (dijital ortamda toplantılar)
  Üniversitemizin COVID-19 eğitim-öğretim süreçleriyle aldığı kararlarda, fakültemizce özellik arz eden hususlar Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten sonra Dekanlığımızca fakülte e-posta grubuyla paylaşılmakta, akademisyenlerden gelen e-postalar hızlı bir şekilde cevaplanmaktadır. Dekanımız online olarak Microsoft Times üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurullarını yapmaktadır. Ayrıca aynı platformda sürecin takibi ve izahı adına düzenli olarak tüm öğretim elemanlarının katılımıyla Akademik Kurul toplantıları düzenlenmektedir.
 • Online kullanıcı eğitimi düzenlenmiştir.
 • Elektronik kaynaklarla ilgili olarak akademisyenlere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme mailleri atılmaktadır.
 • Kütüphane kaynaklarına uzaktan erişimi kolaylaştırmak adına videolar ve rehberler hazırlanıp, paylaşılmıştır.
 • Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH - Decathlon Türkiye ile, Sağlıklı beslenme ve Fitoterapi konusunda online toplantıda konuşma yapıldı.
 • Dr.Öğr.Üyesi Gaye HAFEZ - XVI. Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu Toplantıları Korona Günlerinde Daft Sars-Cov-2 Enfeksiyonunun Tedavisine Genel Bakış COVID-19 enfeksiyon tedavisinde plazma ürünlerinin yeri.

YAYINLAR

 • Prof. Dr. Berrin Ceylan- Ataman (Sosyal Hizmet Bölümü) tarafından kaleme alınan "Kısa çalışma ödeneğine başvuruda 3 kolaylık sağlandı" başlıklı yazı 05.04.2020 tarihinde haberler.com sitesinde yayınlanmıştır. link
 • Prof. Dr. Berrin Ceylan- Ataman tarafından kaleme alınan “Koronavirüs etkisi arttıkça yeni destek paketleri gelecek” başlıklı yazı 10.04.2020 tarihinde haberler.com sitesinde yayınlanmıştır. link
 • Prof. Dr. Berrin Ceylan- Ataman tarafından kaleme alınan “Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip?” başlıklı yazı 18.04.2020 tarihinde haberler.com sitesinde yayınlanmıştır. link
 • Doç. Dr. Gülçin Taşkıran tarafından “Corona Sürecinin Görünmeyen Kahramanları: Taşıma İşçileri” konulu bir çalışma yürütülmektedir. Çalışma kapsamında kargo ve kurye çalışanlarının pandemi sürecindeki çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik online- yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmaktadır.
 • Arş. Gör. Yunus Kara (Sosyal Hizmet Bölümü) tarafından, pandemi sürecinde yaşlı ayrımcılığına dair bir çalışma yürütülmektedir. Bunun yanında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ve onların velilerinin pandemiden nasıl etkilendiğine yönelik Bakırköy ilçesinde bir çalışma yürütmektedir.
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Doğruyol (Psikoloji Bölümü) COVID-19 salgını ve sosyoseksüel (kısa süreli ve uzun süreli ilişki motivasyonu) arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla daha önce ilk dalgası toplanan boylamsal verinin ikinci dalga verisi toplandı.
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Doğruyol – COVID-19 salgınının politik ve ahlaki görüşler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla COVID-19 ön-hazırlama manipülasyonu geliştirildi. Çalışma veri toplama aşamasındadır.
 • Psikoloji Bölümü Akademik Kadrosu olarak COVID-19 virüsünün toplumsal ve bireysel psikolojik etkilerine yönelik psikoloji bölümü akademisyenleri tarafından ortak yürütülmesi karara bağlandı ve araştırma hazırlık toplantılarına başlandı.
 • Araş. Gör. Sercan Karlıdağ (Psikoloji Bölümü) TUBİTAK bünyesinde COVID-19 kapsamında açılan bir proje çağrısı(link) için ön çalışma olarak hazırlanan salgına yönelik açık ve örtük tutumların inceleme nesnesi olduğu sosyal psikolojik bir araştırmada yürütücü ekipte görev aldı.
 • Prof. Dr. Işın Çelebi Hürriyet Gazetesi’ne “2021 Sonrası Türkiye Çıkışa Geçer” isimli demeci vermiştir. link
 • Prof. Dr. Işın Çelebi, halihazırda, Hümanist yayınları ile Koronavirüsten sonra Yeni bir Dünya düzeni hakkında bir kitap çalışması yürütmektedir.
 • Çalışmalar devam etmektedir. Bir öğretim üyemiz Covid-19 ile ilgili bir çalışma için Tübitak projesine başvuru planlanmaktadır
 • Marmara Üniversiteyle beraber stajlarının dijital ortamda yapılabilmesi için hem de klinik eczacılık uygulamalarında daha sonraki yıllarda da kullanabilmesi bir olgu çalışması kitabı hazırlandı. Altınbaş Üniversitesi Katılan akademisyenler. Dr. Öğretim Üyesi. Nilay Aksoy: 3 VAKA -Alerjik rinit- kronik sinüzit Arş. Gör. Ceren Adalı- 3 Vaka – Alzheimer. Arş. Gör. Gamze Odabaşı- 3 Vaka- Kusma ve bulantı (Bu kitap yayınlamak üzere)
 • Letter to Editor: Antiemetic selection challenges and solutions in COVID 19 patient. Dr. Öğretim Üyesi. Nilay Aksoy. Altınbaş Üniversitesi. Birinci ve Corresponding Author Professor Dr. Mesut Sancar. Marmara Üniversitesi European Heart Journal -Cardiovascular Pharmacotherapy (Cevap bekliyor)
 • Review Article: COVID19 Cardiotoxic Concerns -Challenges In Anti-Emetic Selection Dr. Öğretim Üyesi. Nilay Aksoy. Altınbaş Üniversitesi. Birinci ve Corresponding Author Professor Dr. Mesut Sancar. Marmara Üniversitesi Dr. Amro Alastal- Cabell Huntington Hospital WV USA. American College of Cardiology (Cevap bekliyor)
 • Chapter Title: Addressing the Gap between Pharmacy Education and Practice Kitap Adı: Pharmacists: Current Challenges and Perspectives is approaching. Dr. Öğretim Üyesi. Nilay Aksoy. Yayın evi: Nova Science Publishers, Inc. (Kabul geldi yayımlanmak üzere)

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Altınbaş Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (APAM) faaliyetlerinin çevrimiçi platformlarla desteklenmiş senkron uygulamalara adaptasyonu için hazırlıklar devam etmektedir. PSY372 Gelişim Psikolojisinde Uygulamalı Çalışmalar ve PSY521 Çocuk Psikolojisinde Uygulamalar isimli lisans ve lisansüstü uygulama derslerinin çıktıları olarak geliştirilmeye devam eden ‘atölye önerileri’ etik ilkeler ve kamusal yarar gözetilerek çocuk ve ergenlerin katılımına sunulacaktır.
 • Araş. Gör. Burcu İldeniz (Psikoloji Bölümü) İİSBF (Ekonomi bölümü) ve İşletme Fakültesinin ortak yürüttüğü Erasmus+ PERSON Projesi kapsamında “Boosting Psychological Well-Being” başlıklı bir ders sundu. Ders içeriği aynı zamanda salgın sürecinde psikolojik iyi oluşu korumaya yönelik bilgileri içermektedir.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Görevlisinin sağlıklı kolay atıştırmalık tariflerini paylaştığı kısa videoları "Evdeki Şef" olarak Kurumsal İletişim Biriminin Desteği ile yayınlandı. Öğrencilerimizin evde gerçekleştirdiği tarfiler ise SKS birimi desteği ile yayınlanmıştır. Bölüm sosyal medya hesabından (Instagram) öğrencilerle uygulamaya yönelik etkileşim gerçekleştirilmiştir.
 • İSKA Covit-19 Salgınına Karşı Dayanıklılğı Artırma Konulu proje çağrısına Öncelik-1: Virüs Yayılımını Durdurma Önceliğini esas alan proje teklifi İSKA'ya sunulmuştur. Proje üniversite projesine dönüştürülmüştür.
 • Teknik techizatı olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve teknik techizat temin edilmiştir. Öğrencilerimizin dijital ortamda derslere katılmaları konusunda eksikler tamamlanarak derslere katılmaları yakından takip edilmektedir.
 • Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri klinik anabilim dallarında, halkın COVID salgını ile ilgili sorularını yanıtlamak, endişe ve korkularına yanıt verebilmek ve tüm hastalıklara yönelik destek hizmetleri için bireysel videoklinik konferans uygulamaları başlattık. Bu uygulamaları Sosyal Medyadan paylaştık.


SALGIN SONRASINDA UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PLANLAMALAR VE YENİ DÜŞÜNCELER

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz (Psikoloji Bölümü) uzaktan eğitim dönemindeki uygulama deneyimleri doğrultusunda, salgın sonrası uzaktan eğitim süreçlerinin öğrenciler açısından daha efektif olması için ders işlenişine yönelik düzenlemeler planlanmaktadır.
 • Salgın öncesinde de bölümümüzde açılan dersler bölüm öğretim üyelerimiz tarafından ters yüz sınıf eğitim modeline uygun olarak yapılmakta idi. Salgın sonrasında da tecrübeli akademik kadromuz ile ters yüz sınıf eğitim modeli ile de öğretim faaliyetlerine devam etmek amacındayız.
 • Salgın öncesi başlanan Ters Yüz eğitimi için UZEM platformunun çalışmaları tamamlandı.
 • Flipped Learning kapsamında gerekli canlı görüntülü ders malzemeleri tamamlanmış olup gerek bu faaliyetler gerekse diğer dijital ortamdaki canlı görüşme toplantıları salgın sonrasında geliştirilerek devam edecektir.
 • Daha önceden Meslek Yüksekokulunda bazı bölümlerde (Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret) aynı zamanda Uzaktan Eğitim de yapılmaktaydı. Bu süreçte ise Meslek Yüksekokulundaki diğer bölümlerin de derslerini Uzaktan Eğitimle yapabilmesi test edilmiş olmaktadır. Öğrencilerin performansları ve görüşleri olumlu olursa salgın sonrası bölümlerin bazı derslerinin uzaktan eğitimle verilebilme olasığı doğabilecektir.